Mặt bằng tầng
điển hình tòa L3
Click vào để xem chi tiết căn hộ
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017